Älmhults Dansklubb Skoskavet

Klubbadress:

Namn: Älmhults Dansklubb Skoskavet

Postadress: Box 173
Besöksadress: Köpmangatan 1

Postadress: 343 22 Älmhult
Besöksadress:

Tele: 0476-162 67

E-post: ads@skoskavet.se

Bankgiro:  5980-9632

Organisationsnummer: 829001-1090

 

 

Ordförande

Utbildning / träning Bugg mm
Claes Elf
0476 – 300 29
070 - 553 00 39

cebit@swipnet.se

 

Vice Ordf

Hjälpkursledare / Idrottsskolan mm
Karina Strandberg
0476 – 14 448
070 – 36 20 532

Karina.strandberg@gmail.com

 

Sekreterare

Maria Lundh
070 - 769 85 15
marialundh70@hotmail.com


Kassör
Medl.register / distrikts fadder mm
Kent Rydh
0476 – 162 67
070 - 566 05 31

kent.rydh52@telia.com

 

Ledamot

Torbjörn Walthersson

0476 – 157 27

073 - 699 09 10

Walthersson@live.se

 

Ledamot

Vanja Morén Svensson

073-342 85 84

vanjamoren@hotmail.com

 

Suppleant

Carina Walthersson
0476 - 15727
carina4845@hotmail.com


Suppleant / Meddansare

Sara Johansson

070 - 975 60 00

sara_johansson89@hotmail.com


Suppleant
Meddansare / Festnisse
Ulf Johansson
070 - 578 91 03

ulfflujohansson@hotmail.com

 

 

 

Uppdaterad av Claes Elf   2017-12-28