Bilder

 

4 Timmars buggläger för fortsättarna.

Ledare Andreas Å.

Plats Oreberget i Göteryd! 090830.